Disclaimer

E-MAIL
Rechta Advocatuur B.V. (hierna te noemen: “Rechta’’) is onder andere bereikbaar via e-mail. Het transport van e-mailberichten is nooit helemaal veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar Rechta te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

GEEN GARANTIES
Rechta biedt de informatie op haar website aan als een vorm van dienstverlening aan haar cliënten en geïnteresseerde derden. De op de website verstrekte informatie, kan nooit als juridisch advies worden opgevat. Bij de samenstelling en weergave van de op haar website verstrekte informatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Desalniettemin kan Rechta niet garanderen dat de informatie juist en/of volledig is. Evenmin garandeert Rechta dat het gebruik van de informatie leidt tot de gewenste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID
Rechta kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op haar website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Rechta haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

VERTALING
Rechta Advocatuur B.V. biedt op haar website informatie aan in andere talen, zoals het Russisch en Frans. De vertaling van de teksten is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Niettemin aanvaardt Rechta geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, omissies en misverstanden die kunnen voortvloeien uit de vertaling van de brontaal (Nederlands) naar de doeltaal (Russisch, Frans of anderszins).  In geval van onduidelijkheid van welke aard dan ook, geldt als juiste versie de Nederlandse versie. Rechta is niet verplicht om alle teksten volledig te vertalen. Zodoende kan het voorkomen dat bepaalde teksten wel in één taal zijn te vinden, maar niet in een vertaalde versie. Rechta maakt een willekeurige keuze met betrekking tot de te vertalen teksten.

HYPERLINKS
Op de website van Rechta bevinden zich hyperlinks naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Rechta geen zeggenschap heeft. Rechta geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en/ of volledigheid van de informatie op die websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat de inhoud daarvan wordt gesponsord en/ of onderschreven.

WIJZIGINGEN
De informatie op de website kan op elk moment door Rechta worden gewijzigd. Ook kan het zijn dat informatie op de website veroudert zonder dat deze ervan af wordt gehaald. Een juridisch advies is altijd maatwerk, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en de toepasselijke wetgeving. De op de website van Rechta verstrekte informatie is geen juridisch advies en dient ook niet als zodanig te worden opgevat. Neem altijd eerst contact op met Rechta in geval u naar aanleiding van de informatie op de website tot (juridische) actie wilt overgaan.