Over Rechta Advocatuur

For text in English: www.rechta.com. Сайт на русском языке: www.rechta.ru

Historie
Rechta® Advocatuur is een advocatenkantoor, opgericht in 2009 en gevestigd in Amsterdam, binnen de zogeheten Grachtengordel. De gunstige ligging en de kwalitatief hoogstaande kantoorlocatie stralen kwaliteit en klasse uit, iets wat ook is terug te vinden in de dienstverlening van Rechta advocatuur. Vanwege efficiënte bedrijfsvoering welke in hoge mate is gedigitaliseerd en gestandaardiseerd verricht Rechta® haar diensten tegen een zeer betaalbaar uurtarief en voor de min-, en onvermogende zelfs gedeeltelijk pro deo.

RECHTA ADVOCATUUR komt graag in contact met een advocaat-ondernemer met specialisatie strafrecht, om het team te versterken.

Over Heleen over de Linden, UvA alumna:

https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/faculteit-der-rechtsgeleerdheid/alumni/alumni-in-the-spotlight.html

Sanctierecht
Sinds 2014 houdt advocatenkantoor Rechta® Advocatuur zich bezig met de sancties van de EU tegen Rusland, Oost-Oekraïne en de Krim, alsmede de Russische sancties tegen de EU. Heleen publiceert regelmatig over de sancties en actualiteiten uit de praktijk. Zij doet promotieonderzoek aan de Universiteit van Groningen naar de sancties alsmede naar de vraag hoe het zover is gekomen dat de VS en EU zich in 2014 genoodzaakt zagen om de sancties op te leggen.

Heleen schrijft nieuwsbrieven. Met regelmaat zijn er artikel van haar in het Financieele Dagblad, het NRC Handelsblad en Trouw verschenen. Ook heeft zij sinds 2015 diverse lezingen gegeven over het onderwerp. Op de openingspagina van deze website zijn de meest recente publicaties en interviews te vinden. Voor een van de gebundelde publicaties, klik hier: Boekje sancties NL versie enMemo Sancties NL 6 

Sinds de Russische invasie in Oekraïne van 24 februari 2022, is het onderzoeksonderwerp zo actueel dat Heleen sindsdien dagelijks wordt gevraagd voor het geven van interviews op radio, voor de landelijke en regionale dagbladen en de NOS. Ook trad zij op in het achtuurjournaal van de NOS op 23 februari 2022. Een lijst met verwijzingen naar publicaties zijn te vinden op de openingspagina van deze website.

Op de facebookpagina’s van de Oost-Europa & Centraal-Azie Tafel alsmede van de Ruslandtafel is een historisch overzicht beschikbaar van evenementen en lezingen die Heleen heeft gegeven, maar ook georganiseerd op de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Zo heeft zij in de periode vanaf 2008 op maandelijkse basis diplomaten en ondernemers ontvangen, die werkzaam zijn geweest in landen van de voormalige Sovjet-Unie.

https://www.facebook.com/Oosteuropa-Centraalazie-tafel-1401629623429642

https://www.facebook.com/ruslandtafel

Specialisaties
Rechta® Advocatuur is een advocatenkantoor dat zich met name richt op de ondernemer die juridische vragen heeft over een mogelijk op stapel staande procedure of die reeds in een procedure is betrokken. Rechta® Advocatuur staat de ondernemer bij wanneer het gaat om aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersvraagstukken, de toepasselijkheid en uitleg van algemene voorwaarden, de reikwijdte van een volmacht, arbeidsovereenkomsten, agentuur-, distributie-, licentie-, en huurovereenkomsten alsook de fiscale implicaties van bepaalde structuren of opgelegde fiscale aanslagen. Wanneer het om advies gaat over herstructurering, overnames en financiering, dan werkt Rechta® Advocatuur samen met een ander gerenommeerd advocatenkantoor.

Tevens staat Rechta® Advocatuur de ondernemers in echtscheiding bij, en dan met name waar het gaat om de verdeling van de gemeenschap waartoe ook één of meer bedrijven behoren. Ook is Rechta® Advocatuur gespecialiseerd in de echtscheiding in internationaal perspectief (grensoverschrijdende echtscheiding). Het begint daarbij altijd met: welke rechter is bevoegd en welk recht is van toepassing. Deze beide vragen zijn van groot belang op het vervolg en de uitkomst van de procedure, zeker zolang Nederland nog het stelsel van de algehele boedelmenging kent. Bij een echtscheiding komt ook het vraagstuk van alimentatie en pensioenverevening aan de orde alsmede de eventuele afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en een ouderschapsplan indien partijen minderjarige kinderen hebben. Wanneer één van beide partijen een stamrecht B.V. heeft, kan dat diverse extra vragen oproepen. Rechta® Advocatuur is ook gespecialiseerd in dit onderwerp.

Rechta® Advocatuur adviseert en ondersteunt ondernemers bij het voeren van gerechtelijke procedures, aangezien het niet zelden voorkomt dat er geprocedeerd moet worden bij kantongerechten, rechtbanken en gerechtshoven. Dit kan gaan om zaken zoals de verplichting tot nakoming door handelspartners van hun (grensoverschrijdende) betalings-, of leveringsverplichtingen , maar ook om (het aanvechten van) ontslag van een bestuurder of bedrijfsleider, een geschil met AFM danwel DNB, of de afwikkeling van een samenwerking tussen twee aandeelhouders die ten einde is gekomen.

Nu een regeling in der minne nog altijd de voorkeur geniet, tracht Rechta® Advocatuur te allen tijde een tijdrovende en kostbare procedure te voorkomen door partijen om tafel te krijgen om zo te trachten de afspraken in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. Advocaten kunnen ook als mediator optreden, er is (vooralsnog) geen aparte wet die bepaalt wanneer men mediator is.

Samenwerking
Rechta® Advocatuur werkt sinds 2018 in Rusland samen met enkele advocatenkantoren.

Rechta® Advocatuur heeft een preferred partner relatie met een advocaten-, en een notariskantoor in Amsterdam en werkt nauw met hem samen. Op deze manier kan een breed pakket aan juridische diensten, van fusies en overnames tot gerechtelijke procedures worden aangeboden en kunnen de kosten worden beperkt nu de lijnen tussen de verschillende specialisten kort en direct zijn.

Overige/legal opinions
De advocaat, werkzaam bij Rechta® Advocatuur spreekt vloeiend Russisch en is beëdigd vertaler Russisch hetgeen kostenbesparend kan werken in het geval processtukken/ documenten/wetteksten dienen te worden vertaald in of vanuit het Russisch. Gezien het feit dat zij vloeiend Russisch spreekt en zich enkele jaren bezighoudt met Russisch familierecht, kan zij indien de noodzaak daartoe bestaat op dit gebied een legal opinion afgeven.

Rechta advocatuur maakt voor alimentatieberekeningen gebruik van het programma INA (uitgeverij SDU), dat ook door de rechtbanken wordt gebruikt.