Over Rechta Advocatuur

For text in English: www.rechta.com. Сайт на русском языке: www.rechta.ru

Historie
Rechta® Advocatuur is een advocatenkantoor, opgericht in 2009 en gevestigd in Amsterdam, binnen de zogeheten Grachtengordel. De gunstige ligging en de kwalitatief hoogstaande kantoorlocatie stralen kwaliteit en klasse uit, iets wat ook is terug te vinden in de dienstverlening van Rechta advocatuur. Vanwege efficiënte bedrijfsvoering welke in hoge mate is gedigitaliseerd en gestandaardiseerd verricht Rechta® haar diensten tegen een zeer betaalbaar uurtarief en voor de min-, en onvermogende zelfs gedeeltelijk pro deo.

Over Heleen over de Linden, UvA alumna:

https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/faculteit-der-rechtsgeleerdheid/alumni/alumni-in-the-spotlight.html

Sanctierecht
Sinds 2014 houdt advocatenkantoor Rechta® Advocatuur zich bezig met de sancties van de EU tegen Rusland, Oost-Oekraïne en de Krim, alsmede de Russische sancties tegen de EU. De bij Rechta Advocatuur® werkzame advocaat, mr. over de Linden, is bezig met de afronding van haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen over de sancties tegen Rusland-, Oost-Oekraïne en de Krim.

Reeds voor de Russische invasie in Oekraïne zijn met regelmaat artikelen van mr. over de Linden verschenen in het Financieele Dagblad, het NRC Handelsblad en Trouw. Ook geeft mr. over de Linden sinds 2015 lezingen over het onderwerp. Op de openingspagina van deze website zijn de meest recente publicaties en interviews te vinden. Voor een van de gebundelde publicatie van oudere nieuwsbrieven, klik hier: Boekje sancties NL versie enMemo Sancties NL 6 

Sinds de Russische invasie in Oekraïne van 24 februari 2022, is het onderwerp sancties zo actueel dat Heleen sindsdien dagelijks wordt gevraagd voor het geven van interviews op radio, voor de landelijke en regionale dagbladen en de NOS. Ook trad zij voor het eerst op tijdens het achtuurjournaal van de NOS op 23 februari 2022. Een lijst met verwijzingen naar publicaties zijn te vinden op de openingspagina van deze website.

Specialisaties
Rechta® Advocatuur houdt zich sinds de Russische invasie in Oekraine hoofdzakelijk bezig met het bijstaan in rechte van ondernemers die ofwel strafrechtelijk worden vervolgd vanwege het schenden van de sancties, ofwel gesanctioneerden die van de sanctielijst af willen komen middels een procedure bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Ook staat mr. over de Linden personen bij die procederen tegen gesanctioneerden. Een spraakmakende sanctiezaak is de Vossiusstraat krakerszaak (2022/2023), waarin mr. over de Linden de krakers bijstond die werden gedagvaard door de gesanctioneerde voormalige CEO van Yandex, Arkady Volozh. De publiciteit rond deze zaak ging de hele wereld over. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:1058  Uitspraak in hoger beroep. Zie voor beide uitspraken + alle media aandacht openingspagina: ”Latest News”.

Rechta® Advocatuur verzorgt ook memo’s over de uitleg van sancties, hetgeen neerkomt op bestudering van de toepasselijke regelgeving, de FAQ’s + fact checking, ook in het Russisch op Russischtalige websites en vooral ook: doorvragen. Het gaat hierbij expliciet niet om consultancy. Tevens staat de bij Rechta® Advocatuur werkzame advocaat de ondernemer bij die vragen wenst te formuleren richting het CDIU, Ministerie van Financiën of Buitenlandse Zaken.

Rechta® Advocatuur is als het gaat om sanctie wet-, en regelgeving expliciet geen vervanger van een verzekering. Dit betekent dat een memo over de toepasselijkheid van sancties, geen garanties biedt en al zeker geen verplaatsing van het bedrijfsrisico van de ondernemer naar de schrijver van het memo. Zakendoen met Rusland brengt anno nu veel risico’s met zich mee, risico’s die niet eenvoudigweg kunnen worden weggeschreven.

Rechta® Advocatuur is een advocatenkantoor dat zich traditiegetrouw met name richt op de ondernemer die juridische vragen heeft over een mogelijk op stapel staande procedure of die reeds in een procedure is betrokken. Rechta® Advocatuur staat de ondernemer bij wanneer het gaat om aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersvraagstukken, de toepasselijkheid en uitleg van algemene voorwaarden, de reikwijdte van een volmacht, arbeidsovereenkomsten, agentuur-, distributie-, licentie-, en huurovereenkomsten alsook de fiscale implicaties van bepaalde structuren of opgelegde fiscale aanslagen. Wanneer het om advies gaat over herstructurering, overnames en financiering, dan werkt Rechta® Advocatuur samen met een ander gerenommeerd advocatenkantoor.

Rechta® Advocatuur
Nu een regeling in der minne nog altijd de voorkeur geniet, tracht Rechta® Advocatuur te allen tijde een tijdrovende en kostbare procedure te voorkomen door partijen om tafel te krijgen om zo te trachten de afspraken in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. Advocaten kunnen ook als mediator optreden, er is (vooralsnog) geen aparte wet die bepaalt wanneer men mediator is.

Samenwerking
Rechta® Advocatuur werkt in sanctiezaken samen met een strafrechtadvocaat met meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van strafprocesrecht. mr. over de Linden behandelt in die gevallen de sanctierechtelijke kant van de strafzaak inclusief bestudering van Russischtalige documenten, de strafrechtadvocaat behandelt de bijkomende zaken zoals witwassen, fraude, valsheid in geschrifte en in het ergste geval ook verboden wapenbezit.

Rechta® Advocatuur heeft een op civiel gebied een preferred partner relatie met een advocaten-, en een notariskantoor in Amsterdam en werkt nauw met hem samen. Op deze manier kan een breed pakket aan juridische diensten, van fusies en overnames tot gerechtelijke procedures worden aangeboden en kunnen de kosten worden beperkt nu de lijnen tussen de verschillende specialisten kort en direct zijn.