Over deskundigheid medewerker(s)

In het kader van de verplichte permanente educatie wordt door de bij Rechta® werkzame advocaat regelmatig cursussen gevolgd.

Afgezien van het feit dat cursussen worden gevolgd, geeft Heleen ook zelf regelmatig cursus over verschillende onderwerpen gerelateerd aan EU sanctierecht en Russisch recht.

Tevens procedeert de de bij Rechta® werkzame advocaat regelmatig bij de diverse rechtbanken, kantongerechten en gerechtshoven in Nederland zodat de theorie ook in de praktijk wordt toegepast.

Regelmatig neemt Heleen over de Linden deel aan het zogeheten GIO, gestructureerd intercollegiaal overleg (met collega advocaten).

Heleen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk. 

Aangezien het specialisme EU sanctierecht niet als zodanig kan worden geregistreerd als specialisatie bij de Orde van Advocaten, heeft Heleen over de Linden zich geregistreerd voor de algemene praktijk.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Een greep uit de cursussen die zijn gevolgd:

Sinds de Russische invasie in Oekraine is Heleen over de Linden veelvuldig spreker op seminars en webinars over de sancties tegen Rusland. Om deze reden is onderstaand overzicht niet geupdated. De Engelstalige versie van onderhavige website omvat meer recente updates.

– Strafprocesrecht. Het nieuwe wetboek van strafvordering, bewijs, deelneming, daderschap, de terechtzitting, het verhoor, de voorlopige hechtenis en recente jurisprudentie van de HR en het EHRM (oktober 2023). (Cursus van 12 uur nagenoeg non stop, met slechts korte lunchpauze en diner).

– De invloed van AI (kunstmatige intelligentie) op de praktijk van de advocaat (augustus 2023).

– Kroniek personen-, en familierecht, huwelijksvermogensrecht (december 2021)

– Actualiteiten civiel Jeugdrecht (december 2021)

– Jaarcongres  de aanpak van Witwassen (november 2021):
Onderwerpen: voortgang plan van aanpak witwassen Europees en Internationaal, Witwasbestrijding en privacybescherming, Fraude en Integriteit: morele feilbaarheid, Nieuw onderzoek naar Illegale trustdienstverlening, Wwft en Wtt- financieel toezicht streng maar (on)rechtvaardig?  Fintell Alliance,  Gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in vastgoedpraktijk. De nasleep van de Panamapapers.

– WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord). Recente ervaringen, cursus gegeven o.a. door bankiers (juni 2021).

– Modernisering van het bewijsrecht (spoedwet, grondslagen, omvang rechtsstrijd, vertrouwelijke informatie, bewijsverrichtingen, bewijskracht akte (juni 2021)

– Algemene beginselen behoorlijk bestuur (grondrechten) (mei 2021)

– Meerwerk-, minderwerk bij opdracht van aanneming (april 2021)

–  Jurisprudentie huurrecht en corona + onvoorziene omstandigheden (maart 2021)

– Actualiteiten alimentatie (partner-, en kinderalimentatie) (maart 2021)

– Huurrecht. Is Covid-19 een onvoorziene omstandigheid? (maart 2021)

– Contractenrecht, ontbinding en de invloed van Covid-19 (maart 2021)

– Procesrecht: hoe formuleer ik een goed petitum (februari 2021)

– Stoomcursus Vastgoed rekenen en financieren (januari 2021)

-Recente rechtspraak Familierecht (januari 2021)

-Symposium: Klachtbehandeling in fiscale zaken. Sprekers: medewerker Belastingdienst en Nationale Ombudsman (december 2020).

– Actualiteiten Wwft (wet voorkoming witwassen en financiering terrorisme) en invoering UBO register (december 2020).

– Aandeelhoudersovereenkomsten (november 2020)

– Wetsvoorstel excessieve schuldenlast DGA (november 2020)

–  Erfrecht (september 2020)

– Familieprocesrecht (cursus gegeven door Raadsheer plv). Augustus 2020

– Intervisie voor advocaten (mei 2020).

– Beslag-, en executierecht, inclusief wetsvoorstel (maart 2020, cursus gegeven door deurwaarder).

– (Big) data gebruik en AVG door de Belastingdienst (februari 2020). Cursus gegeven door medewerkers van de Belastingdienst, Gerechtshof en advocatuur.

– Fusies en overnames (december 2019)

– Intervisie (gespreksleider) (december 2019)

– Stichtingen en Verenigingen binnen het rechtspersonenrecht (november 2019)

– Civiel vonnis voor advocaten. Cursus gegeven door een rechter (oktober 2019)

– Wijzigen en beëindigen van overeenkomsten (oktober 2019)

– Procesrecht in eerste en tweede aanleg familierecht (juni 2019). Cursus gegeven door een rechter van het Gerechtshof.

– Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie (April 2019)

– Fiscale winstberekening: “goed koopmansgebruik”. (April 2019).

– Actualiteiten Internationaal recht. (November 2018)

– Het nieuwe gedragsrecht voor advocaten. (November 2018)

– Een kijkje in de keuken bij de rechter (hoe rechters vonnissen schrijven). Cursus gegeven door twee rechters. November 2018

– Actualiteiten Wwft (herkennen en omgaan met issues). Oktober 2018

-Actualiteiten arbeidsrecht. Oktober 2018

– De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Mei 2018

-Actualiteiten bestuursprocesrecht. Januari 2018

– Geschillen gezag & omgang met kinderen. November 2017

– Actualiteiten (jurisprudentie en wetswijzigingen) Huwelijks-, en relatievermogensrecht, september 2017

– Beginselen van het civiele bouwrecht, september 2017

– Summerschool in Moscow (Russia) about entrepreneurship and philantropia. 21-26 August 2017, Higher school of  Economics.

– Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme) + het wel/niet melden bij FIU (Juni 2017)

– Holistische advocatuur (April 2017)

– KEI, digitalisering van de Nederlandse rechtbanken en hoven (Januari 2017)

– Actualiteiten (jurisprudentie en wetswijzigingen) Huwelijks-, en relatievermogensrecht. (December 2016)

“Themamiddag formeel belastingrecht: pleitbaar standpunt, fraus legis, het horen van getuigen, het inzetten van deskundigen”(November 2016).

“Nieuws over de nieuwe Wet werk en bijstand (WWB) (November 2016).

“Bestuurdersaansprakelijkheid” (Ook na faillissement en liquidatie) (Oktober 2016)

“Digitaal beslagrecht, zowel beslag op digitale zaken als het digitale beslagregister (DBR)”. april 2016, gegeven door deurwaarder.

“De blik van de Europese rechter” (gegeven door raadsheer Hoge Raad) (april 2016);

Datalekken en robotisering (april 2016);

Diverse lezingen en bijeenkomsten over het associatieverdrag met Oekraïne (maart/april 2016);

Onderhandelen (maart 2016);

ICT en vertrouwelijkheid (december 2015);

Nieuwe EU-verordening: “betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken” (november 2015);

Slim acquireren (oktober 2015);

Werkcollege actualiteiten Personen-, en Familierecht (juni 2015);

“Ontvangersmiddag: invordering (fiscaal) en Europees aansprakelijkheidsrecht” (juni 2015);

Bestuurdersaansprakelijkheid (mei 2015);

Inleiding aanbestedingsrecht (april 2015);

Werkcollege Burgerlijk Procesrecht (maart 2015);

Werkcollege Kort Geding (februari 2015) cursus gegeven door rechter;

Werkcollege comparitie van partijen (februari 2015) cursus gegeven door rechter;

Werkcollege Civiele rechtspraak door de Hoge Raad (januari 2015) cursus gegeven door rechter;

Werkcollege waarheidsvinding (november 2014) cursus gegeven door rechter;

Werkcollege Hoger Beroep (november 2014) cursus gegeven door rechter;

Ontslagrecht en de nieuwe wet Werk&Inkomen (oktober 2014);

Kort geding (oktober 2014), cursus gegeven door rechter;

Bewijsrecht (oktober 2014), cursus gegeven door rechter;

Procederen in eerste aanleg (september 2014), cursus gegeven door rechter;

Cursus Wet voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) (Mei 2014);

Contractrecht volgens Engels Recht voor de commerciële advocatuur (April 2014);

Sterk pleiten in civiel (maart 2014);

Actualiteiten arbeidsrecht (februari 2014);

De advocaat en internationale echtscheidingen (december 2013);

”Alles wat je moet weten over Intellectueel Eigendom”, in drie dagen (najaar 2013);

Serie Magna Carta lezingen (2013);

Ontvangersmiddag op Ministerie van Financiën (juni 2013);

Actualiteiten fiscale advocatuur (mediation, invordering, straf-, en boeterecht) (april 2013);

Gedragsrecht voor advocaten (december 2012);

Wat leert de cassatiepraktijk voor de feitelijke procespraktijk (september 2012);

De Benelux oppositieprocedure bij het BBIE (augustus 2012);

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht + actualiteiten (augustus 2012);

Management Buy-out (juni 2012);

Juridisch Frans (juni 2012);

IPR aspecten (juni 2012);

Ontslagrecht statutair directeur (mei 2012);

Exitregelingen minderheidsaandeelhouder (mei 2012);

Private Equity (april 2012);Joint ventures (april 2012);

Bestuurdersaansprakelijkheid (maart 2012);

Doorbraak van aansprakelijkheid (maart 2012);

Bedrijfsovername contracten: garanties (februari 2012);

Ondernemingsraad (februari 2012);

Financiering en overnames (januari 2012);

Due diligence (januari 2012);

Enqueterecht (ondernemingskamer) (december 2011);

Overtuigen binnen en buiten de rechtszaal (december 2011);

Structuurwijziging (november 2011);

Statutair directeur (november 2011);

Bijzondere vormen van aandelen (oktober 2011);

Besluitvorming en vertegenwoordiging (oktober 2011);

De keuze van de rechtspersoon (september 2011);

De oprichting van een vennootschap (september 2011);

Procederen in Kort geding (mei 2011);

Financiële toezicht wet-, en regelgeving (maart 2011);

Financiering van de MKB onderneming (2010);

Het bankgeheim (2010);

Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe ondernemingsrecht (2008);

Actualiteiten fiscale invorderingspraktijk (2009);

Actualiteiten ontslagrecht (2010),

Insolventie en faillissement (2008);

Het opstellen van (internationale) contracten (2009);

Het intellectuele eigendom voor praktijkspecialisten (2008);

Personen-, en familierecht voor praktijkspecialisten (2008).