Personen-, en Familierecht

Rechta Advocatuur specialiseert zich binnen het personen-, en familierecht in echtscheidingen, zowel op gemeenschappelijk verzoek als op verzoek van één van beide partijen. Met name de boedelscheiding speelt daarbij een belangrijke rol. De advocaat, werkzaam bij Rechta Advocatuur ”houdt het graag netjes” en geeft de voorkeur aan een overlegscheiding. Dit houdt in dat beide partijen wel ieder een eigen advocaat hebben, maar dat gedurende de scheiding (zo lang mogelijk) overleg plaatsvindt. Wanneer dit mogelijk blijkt, dan kunnen de afspraken in een gezamenlijk convenant worden vastgelegd. Het convenant wordt dan als bijlage bij een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek bij de rechtbank ingediend.

Het komt voor dat partijen het er moeilijk mee om ook nog maar één dag langer samen in de echtelijke woning door te brengen gedurende de echtscheidingsperiode. In dat geval kan een zogeheten voorlopige voorziening uitkomst bieden. Dit is een tijdelijke maatregel, afgegeven in een beschikking van de Rechtbank, die ziet op exclusief gebruik van de woning door één van beide partijen, het verblijf van de minderjarige kinderen, omgang of het betalen van een bedrag aan levensonderhoud. Wanneer een dergelijke zogeheten voorlopige voorziening wordt verkregen, dan dient wel het echtscheidingsverzoek uiterlijk binnen vier weken daarna te worden ingediend bij de Rechtbank.

Rechta Advocatuur voert procedures met betrekking tot alimentatie, gezag en omgang, beschermingsmaatregelen, vaderschap-, en erkenning, naamrecht en adoptie. Ook kan zij behulpzaam zijn bij het opstellen van het vereiste ouderschapsplan wanneer partijen ten tijde van de indiening van het verzoek tot echtscheiding minderjarige kinderen hebben.

Aangezien een behoorlijk percentage van de huwelijken een internationaal karakter heeft, biedt Rechta Advocatuur ook de mogelijkheid om grensoverschrijdende familierechtelijke aangelegenheden te beslechten. De advocaat werkzaam bij Rechta Advocatuur heeft de laatste jaren een ruime ervaring opgebouwd met internationale echtscheidingen en boedelverdelingen, zij is thuis in ”boek 10″ en diverse verdragen en ook nationale wetgeving van andere landen, meer specifiek”: het Russische familierecht, het Oekraïense familierecht en Wit-Russische familierecht. De bij Rechta Advocatuur werkzame persoon kan voor de cliënt het meest gunstige rechtssysteem bepleiten in de rechtszaal, op basis van kennis van van de betreffende rechtsstelsels en het verdragenrecht. Voor een Russisch sprekende advocaat bent u bij Rechta Advocatuur ook aan het juiste adres. De advocaat is tevens beëdigd vertaler Russisch.

Rechta Advocatuur biedt door de overheid gefinancierde rechtsbijstand aan, zodat u de mogelijkheid hebt om op basis van een toevoeging te procederen, wanneer uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt en uw vermogen niet meer bedraagt dan  50% van het heffingsvrije vermogen in box 3. Voor meer informatie zie: www.rvr.org

Op de website www.rechtsbijstand.nl kunt u direct zien of u voor een toevoeging in aanmerking komt: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

Indien u niet in Nederland woont en u vermogen of inkomsten in het buitenland hebt, dan geldt dat de Raad voor Rechtsbijstand u vraagt om bijgesloten formulier in te vullen “Opgave inkomen en vermogen” eform—opgave-inkomen-en-vermogen-3-0

Rechta advocatuur werkt ook samen in Rusland met advocaten Russisch recht.

Meer informatie over de specifieke deelonderwerpen van het familierecht:

BOEDELVERDELING

ALIMENTATIE

GEZAG

NAAMRECHT

VADERSCHAP

PROCEDEREN IN FAMILIEZAKEN