Over Heleen over de Linden

For English: www.rechta.com
Сайт на русском языке: www.rechta.ru

Sinds 2009 houdt Heleen over de Linden kantoor in het centrum van Amsterdam, binnen de zogeheten Grachtengordel en voert zij een advocatenpraktijk met de nadruk op de nader omschreven rechtsgebieden elders op deze website. Sinds 2014 specialiseert zij zich bovendien op het gebied van het sanctierecht en dan met name de sancties van de Europese Unie tegen Rusland,  Oost-Oekraïne en de Krim, alsmede de Russische sancties tegen de EU.

Sinds 2015 werkt Heleen part-time aan haar proefschrift over het onderwerp: sancties tegen Rusland, Oost-Oekraine en de Krim alsmede hetgeen aan de sancties vooraf ging; de Maidanprotesten. Elders op de website zijn de (wetenschappelijke) publicaties van Heleen te vinden.

Heleen is een voorstander van intervisie (intercollegiaal overleg tussen advocaten, het bespreken van dilemma’s en het geven van feed-back). In 2020 zal intervisie een wettelijke verankerde verplichting worden voor advocaten. Thans neemt Heleen al af en toe deel aan intervisie groepen en ervaart het nuttige effect daarvan door zowel anderen verder te kunnen helpen als zelf tot nieuwe inzichten te komen.

Nu het de doelstelling van Rechta® Advocatuur is om een full service kantoor voor de MKB-er te zijn met de focus op gecompliceerde zaken op het grensvlak van verschillende rechtsgebieden, biedt zij een breed juridisch dienstenpakket aan. Indien nodig vanwege de omvang van de zaak en in overleg met cliënt koopt Rechta Advocatuur extra hulp en deskundigheid elders in. Heleen over de Linden is een Russisch sprekende advocaat.

In 2006 heeft Heleen de overstap naar de advocatuur gemaakt. Aanvankelijk heeft zij gewerkt in de algemene praktijk op een middelgroot kantoor en vervolgens op een nichekantoor, gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht.

Van 2000 tot 2004 studeerde Heleen rechten aan de universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting Fiscaal recht met civiel effect. Eind 2004 behaalde zij haar doctoraalexamen.

Tijdens haar studie Fiscaal recht met civiel effect werkte Heleen part-time bij Deloitte in de aangiftepraktijk. Haar scriptie schreef zij bij Baker & McKenzie in Amsterdam (toen nog in het Hirschgebouw aan het Leidseplein) over de Yukos-zaak. Na haar studie heeft zij haar carrière bij Deloitte voortgezet in de internationale adviespraktijk (toen nog in de Crystal Tower op Sloterdijk), voor welke praktijk zij in 2005 stage heeft gelopen bij Deloitte in Moskou.

Sinds de afronding van haar studie volgt Heleen met grote regelmaat (gemiddeld eens per maand) postdoctorale cursussen om haar vakkennis bij te houden en te verdiepen. Zij doet dit met name op het gebied van: burgerlijk procesrecht, fiscaal procesrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht (rechten van aandeelhouders en directeuren), familierecht en dan met name verdelingen van gemeenschappen (en ondernemingen), het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, alimentatiebepaling voor de ondernemer op basis van de jaarrekeningen, dit alles ook in internationaal perspectief, alsmede soft-skills voor advocaten, zoals mediation en conflictbeheersing.

Heleen studeerde van 1985 tot 1991 Russische taal-, en letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. In 1988 studeerde zij tevens een jaar aan het Poesjkin instituut in Moskou. In 1991 behaalde zij haar doctoraalexamen. In datzelfde jaar is zij beëdigd aan de Rechtbank Amsterdam als vertaler Russisch. Tijdens haar studie Russisch heeft zij een studentenreisbureau opgericht, welk bedrijf zij na haar studie heeft uitgebouwd tot een professionele reisorganisatie, gespecialiseerd in reizen naar Rusland en de voormalige Sovjetunie voor Nederlandse en Vlaamse toeristen. De reisorganisatie bestaat anno 2015 nog steeds.

CV Heleen over de Linden CV Heleen 2020 English pdf