Over Heleen over de Linden

 

For English: www.rechta.com


Sinds 2009 houdt Heleen over de Linden kantoor in het centrum van Amsterdam, binnen de zogeheten Grachtengordel en voert zij een advocatenpraktijk met de nadruk op de nader omschreven rechtsgebieden elders op deze website. Sinds 2014 specialiseert zij zich op het gebied van het sanctierecht en dan met name de sancties van de Europese Unie tegen Rusland,  Oost-Oekraïne en de Krim, alsmede de Russische sancties tegen de EU.

Sinds 2015 werkt Heleen parttime aan haar proefschrift over het onderwerp: sancties tegen Rusland, Oost-Oekraïne en de Krim alsmede hetgeen aan de sancties vooraf ging; de Maidanprotesten. Op de openingspagina van deze website zijn de (wetenschappelijke) publicaties van Heleen te vinden.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne van 24 februari 2022 houdt Heleen zich dagelijks bezig met de sancties. Zij is regelmatig op radio en TV en wordt geciteerd in landelijke dagbladen en bij onderzoeks platforms. Ook wordt Heleen regelmatig gevraagd om als spreker deel te nemen aan seminars en lezingen te geven. 

Heleen’s meest spraakmakende sanctiezaak, die media aandacht heeft gekregen van New York tot Moskou is de Vossiusstraat krakerszaak. Deze zaak heeft Heleen in eerste en tweede aanleg gewonnen hetgeen betekent dat gesanctioneerde Arkady Volozh geen gebruik kan maken van zijn bevroren pand aan de Vossiusstraat in Amsterdam totdat hij van de sanctielijst zal zijn verwijderd. Dit laatste is gebeurd op 12 maart 2024. Hij is als een van de weinigen geschrapt omdat hij zich daadwerkelijk uit Rusland heeft teruggetrokken en een groot deel van zijn onderneming Yandex (kort samengevat) in Rusland heeft achtergelaten. 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:1058 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:1058&showbutton=true&keyword=Paraseven&idx=2 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Krakers-Vossiusstraat-kunnen-voorlopig-blijven.aspx

Heleen staat op dit moment ook een persoon bij die wordt verdacht van het schenden van de sancties tegen Rusland. De persoon in kwestie zit ondertussen al enkele maanden in voorarrest en wordt gedurende dit voorarrest regelmatig verhoord door de Fiod. Heleen verleent daarbij bijstand. In 2024 zal een inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden. 

Heleen heeft sinds de Russische invasie tevens ervaring opgebouwd met het bijstaan van personen die de sancties hebben geschonden (hetgeen een strafbaar feit oplevert waarop gevangenisstraf staat).

Heleen heeft tevens sinds de Russische invasie ervaring opgebouwd in het bijstaan van personen die zich afvragen of hun product of dienst nu wel of niet is gesanctioneerd, hetgeen ingewikkelde puzzels kan opleveren. Het is vanwege de grote hoeveelheid aan sancties, die niet op alles en iedereen tegelijk van toepassing zijn, echt ingewikkeld. Men wil bijvoorbeeld ook niet het risico lopen van wanprestatie, door een contract niet na te komen uit angst voor de sancties, angst die later ongegrond zou kunnen blijken. Vandaar dat goed uitzoeken nuttig en noodzakelijk is. 

Heleen heeft voorts ervaring opgebouwd met het procederen in Luxemburg ten overstaan van het Gerecht in eerste aanleg. Deze rechtsgang wordt gebruikt om van de sanctielijst af te komen. 

Nu het de doelstelling van Rechta® Advocatuur is om een full service kantoor voor de MKB-er te zijn met de focus op gecompliceerde zaken op het grensvlak van verschillende rechtsgebieden, biedt zij een breed juridisch dienstenpakket aan. Indien nodig vanwege de omvang van de zaak en in overleg met cliënt koopt Rechta Advocatuur extra hulp en deskundigheid elders in. Heleen over de Linden is een Russisch sprekende advocaat.

Van 2000 tot 2004 studeerde Heleen rechten aan de universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting Fiscaal recht met civiel effect. In 2001 behaalde zij haar propedeuse cum laude. Eind 2004 behaalde zij haar doctoraalexamen.

Tijdens haar studie Fiscaal recht met civiel effect werkte Heleen part-time bij Deloitte in de aangiftepraktijk. Haar scriptie schreef zij bij Baker & McKenzie in Amsterdam (toen nog in het Hirschgebouw aan het Leidseplein) over de Yukos-zaak. Na haar studie heeft zij haar carrière bij Deloitte voortgezet in de internationale adviespraktijk (toen nog in de Crystal Tower op Sloterdijk), voor welke praktijk zij in 2005 stage heeft gelopen bij Deloitte in Moskou. In 2006 heeft Heleen de overstap gemaakt naar de advocatuur, waar zij aanvankelijk bij een middelgroot kantoor en later bij een kleiner kantoor haar beroepsopleiding heeft gevolgd. Deze opleiding heeft zij binnen de daarvoor gebruikelijke termijn van 3 jaar voltooid. 

Sinds de afronding van haar studie volgt Heleen met grote regelmaat (gemiddeld eens per maand) postdoctorale cursussen om haar vakkennis bij te houden en te verdiepen. Zij doet dit met name op het gebied van: burgerlijk procesrecht, fiscaal procesrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht (rechten van aandeelhouders en directeuren), familierecht en dan met name verdelingen van gemeenschappen (en ondernemingen), het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, alimentatiebepaling voor de ondernemer op basis van de jaarrekeningen, dit alles ook in internationaal perspectief, alsmede soft-skills voor advocaten, zoals mediation en conflictbeheersing.

Heleen studeerde van 1984 tot 1985 Frans aan de Sorbonne in Parijs (Paris IV). 

Heleen studeerde van 1985 tot 1991 Russische taal-, en letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. In 1988 studeerde zij tevens een jaar aan het Poesjkin instituut in Moskou. In 1986 behaalde Heleen haar propedeuse cum laude. 1991 behaalde zij haar doctoraalexamen. In datzelfde jaar is zij beëdigd aan de Rechtbank Amsterdam als vertaler Russisch. Tijdens haar studie Russisch heeft zij een studentenreisbureau opgericht, welk bedrijf zij na haar studie heeft uitgebouwd tot een professionele reisorganisatie, gespecialiseerd in reizen naar Rusland en de voormalige Sovjetunie voor Nederlandse en Vlaamse toeristen. In 1997 heeft zij het reisbureau verkocht en verhuisde met haar Nederlandse gezin voor een jaar (1997-1998) naar Rusland. De reisorganisatie bestaat anno 2024 nog steeds. https://www.bolsjoj.nl/

 

https://www.facebook.com/Oosteuropa-Centraalazie-tafel-1401629623429642

 

CV Heleen over de Linden 2022