Untitled

Vanwege de rechterlijke uitspraak in de krakerszaak Vossiusstraat, waar Heleen over de Linden de krakers bijstond, zij veel interviews afgenomen. De zaak kreeg aandacht in de hele Westerse wereld inclusief Rusland.